Základným poslaním spoločnosti je neustále uspokojovanie potrieb zákazníkov prostredníctvom opráv a servisu úžitkových a nákladných vozidiel, návesov a prívesov kamiónovej dopravy, udržiavanie a stále zlepšovanie vzťahov so zákazníkmi a zvyšovanie kvality opráv, servisných služieb. Cieľom spoločnosti je zvyšovanie podielu na slovenskom trhu v danom odvetví, rozšírenie spolupráce s firmami s podobným zameraním, udržanie stálych a získavanie nových spokojných zákazníkov.

Diagnostika

Diagnostika nákladných a úžitkových vozidiel, návesov a prívesov

Servis brzdových systémov

Brzdový systém je najdôležitejšia časť vozidiel, ohľadom ktorého náš školený personál poradí a pomôže s jeho údržbou aj opravou

Servis olejov

Výmena olejových náplním filtrov vozidiel a výmena chladiacich zmesí

Príprava vozidiel na STK

Skontrolujeme stav vozidla pred STK, zistíme závady, prípadne ich hneď odstránime

Oprava vzduchového systému

Kontrola a výmena vzduchových ventilov, výmena vankúšov pérovania